Skip to content

אזעקות אלחוטיות

מערכות אזעקה אלחוטיות מתחברות ליחידות הקצה באמצעים אלחוטיים מתקדמים. בשונה ממערכות האזעקה הקוויות, החיבור האלחוטי אינו מצריך תשתית קרקע נרחבת, ולכן ניתן להתקין מערכות אזעקה אלחוטיות ללא הכנה מוקדמת ובכל בניין, דירה או משרד, בהתאם לצרכי הלקוח. התקנתן של מערכות אזעקה אלחוטיות היא פשוטה וגמישה, אינה דורשת העברת חוטים וכבלים, ומונעת פגיעה במראה החיצוני של המבנה.
מערכות אזעקה אלחוטיות עשויות לכלול מגוון אביזרים, לרבות אפליקציות סמארטפון, לוחות מקשים אלחוטיים, מכשירי אימות אזעקה באמצעות וידאו, צופרים חיצוניים, גלאי הצפה, משדרי מצוקה בצורת צמיד וכן הלאה. רבות מהמערכות האלחוטיות מאפשרות הגדרה מהירה ונוחה של האביזרים הנלווים בלחיצה אחת. באמצעות האביזרים המגוונים שאנו מציעים, נוכל להתאים לכל לקוח את מערכת האזעקה המושלמת עבורו ועבור החלל שעליו ירצה להגן.

 

 

שירותים נוספים

Call Now Button