Skip to content

יחידות הקלטה

 יחידות הקלטהתפקידה של יחידת ההקלטה הוא להציג ולתעד את התמונה המתקבלת ממצלמת האבטחה. לאחר התיעוד, יחידת ההקלטה תאחסן את התוכן על מנת שהמשתמש יוכל לצפות ולהיעזר בו בהמשך. את יחידות ההקלטה ניתן לבחור על פי הרזולוציה שבה הן מתעדות, הטכנולוגיה האנלוגית או הדיגיטלית שבה הן משתמשות, ויכולת הקלטת האודיו שלהן.
יחידות הקלטה יכולות לפעול בשילוב עם מצלמות כיפתיות ומצלמות צינור, וניתן להתאים אותן לצרכים הפרטניים של הלקוח. רבות מהן מאפשרות למשתמש לצפות במספר מצלמות בו זמנית ובמסך מפוצל, לשמוע את המתרחש באתר המוקלט, ואפילו לקבל את הסרטון בזמן אמת לטלפון הנייד. היחידות המתקדמות ביותר מבצעות ניתוח חכם של הוידאו בזמן אמת, ומסוגלות להתעלם מגורמים מפריעים כגון בעלי חיים וצמחייה, על מנת למקסם את הבטיחות ולהימנע מאזעקות שווא.
יחידות הקלטה לא משמשות רק לאבטחה של בתים פרטיים, וניתן לחבר אותן גם למערכות אבטחה של מפעלים, שדות תעופה, מחסנים, מגרשי חנייה, אתרי בנייה, וכן הלאה. ניתן להתאים את הטכנולוגיה המתוחכמת של היחידות בהן אנו משתמשים לכל תרחיש ובעיה.

 

 

שירותים נוספים

Call Now Button