Skip to content

מצלמות צינור

מצלמות צינור, כפי שמעיד שמן, הן מצלמות בעלות גוף מוארך בצורת צינור. מצלמות אלה הן פשוטות יותר להתקנה, כיוון שהן מגיעות עם “ידית” שאותה ניתן להרכיב בקלות על הקיר הרצוי. לאחר ההתקנה, ניתן להזיז אותן כך שיכסו כל אזור בטווח הראייה שלהן.
עם זאת, המצלמות האלו פחות אלגנטיות, ולכן אינן מתאימות למערכת אבטחה פנימית וסמויה. לרוב, הן משמשות לאבטחה חיצונית של בניינים שונים, ומסייעות להרתעה של פורצים וגנבים. כיוון שניתן בקלות להבחין בזווית שאליה הן מכוונות, ניתן לנסות ולהתחמק מהעדשה המפלילה שלהן – אך כאשר מדובר בפורצים שנרתעים ממצלמות ומערכות אבטחה משוכללות, הן עשויות לנטרל את האיום בצורה יעילה יותר.
לעתים קרובות, מצלמות צינור הן חסינות מפני תנאי מזג האוויר, ומסוגלות לכסות טווח גדול יותר ולראות למרחקים ארוכים. בשל צורתן המוארכת, הן מסוגלות להכיל עדשות גדולות יותר, ולכן הן מתאימות לאזורים גדולים כמו חצרות נרחבות ומגרשי חנייה.

 

 

שירותים נוספים

Call Now Button